Buxgalteriya hisobi asoslari

330 000UZS

Категория:

Описание

Ҳозирги дунёмиз доимий равишда ўзгариб, такомиллашиб бормокда ва ўз навбатида бир нечта касблар турли сабабларга кўра йўқолиб бораётгани хаммага маълум. Ишонч билан айтиш мумкинки, бухгалтерлик касби бошка касблардан фарқли ўлароқ тобора оммалашиб бормоқда. Бу, биринчи навбатда, инсон ресурслари бозорида бу касб эгаларига бўлган талабнинг хар качонгидан юкори эканлиги билан изоҳланади. Айниқса дунё мамлакатлари инқирозга юз тутгандан сўнг иктисодиёт янада тезлаша бошлади ва натижада янги корхоналар пайдо бўлди, кўплаб филиаллар ва ваколатхоналар очилди. Албатта, хеч кандай компания ёки корхона бухгалтерия ҳисобини юритмасдан фаолият олиб бориши мумкин эмас.

Кимгадир бу касб зерикарли туюлиши ёки қизиқ бўлмаслиги мумкин. Аслида бухгалетрия ўзида рақамлар дунёсини намойиш этиши бу касбнинг зерикарли бўлиб қолишига йўл қўймайди. Баъзи шахсий фазилатларни ҳисобга олган холда бу иш сиз учун қизиқарли бўлиши мумкин, буларнинг барчаси сиз ўзингизни қандай таёрлашингизга боғлик

Бухгалтернинг шахсий ва профессионал фазилатлари:

  • Эътиборилипик
  • Аниклик
  • Стрессга чидамлилик
  • Жавобгарлик Хотиржамлик
  • Катъиятлилик
  • Мантиқий фикрлаш
  • Халоллик

 

Kириш

1. УМУМИЙ ҚИСМ….

1. Бухгалтерия ҳисобининг умумий қоидалари

2. Хисоб сиёсати 3. Бухгалтерия ҳисоби счётлари. Иккиёклама ёзув

4. Бухгалтерия ҳисоби миллий стандартлари

5. Ташкилий-хукукий шакллар

II. БУХГАЛТЕРИЯ БАЛАНСИ

6. Асосий воситалар ҳисоби

7. Номоддий активлар ҳисоби 8. Молиявий инвестициялар ҳисоби

9. Келгуси давр харажатлари ва кечиктирилган харажатлар

10. Ижара ҳисоби

11. Дебитор қарзлар ҳисоби. 12. Пул маблағлари ҳисоби

13. Товар-моддий захиралар ҳисоби

14. Мажбуриятлар ҳисоби.

15. Кредит ва карзлар ҳисоби

16. Иш хаки ҳисоби

17. Хусусий капитал ҳисоби

18. Соликлар ҳисоби

III. МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТЎҒРИСИДАГИ ҲИСОБОТ.

19. Даромадлар ҳисоби

20. Харажатлар ҳисоби.

21. Молиявий натижаларни аниклаш IV. АЛОХИДА МАВЗУЛАР

22 Чет эл валютасида ифодаланган операциялар ҳисоби

23. Жамланган хисоботлар

24. Корхоналарни қайта ташкил этиш

25. Молиявий хисоботлар тахлили